Záznam z pokračovania II. schôdzi Národnej rady SR, 13.10 - 19.00 | zastupitelstvo.sk

Záznam z pokračovania II. schôdzi Národnej rady SR, 13.10 - 19.00Záznam z pokračovania II. schôdzi Národnej rady SR, 13.10 - 19.00.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21