Záznam z odovzdávaní osvedčení novozvoleným poslancon NR SR Ústrednou volebnou komisiou na Bratislavskom Hrade | zastupitelstvo.sk

Záznam z odovzdávaní osvedčení novozvoleným poslancon NR SR Ústrednou volebnou komisiou na Bratislavskom HradeZáznam z odovzdávaní osvedčení novozvoleným poslancon NR SR Ústrednou volebnou komisiou na Bratislavskom Hrade.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21