Záverečné zasadanie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy vo volebnom období 2002 - 2006 23.11.2006

Záverečné zasadanie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy vo volebnom období 2002 - 2006

  • Záverečné zasadanie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy vo volebnom období 2002 - 2006

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3