Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti 13.09.2006

Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti. Program: informácia o rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy(14.-15.9.), informácia o rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (18.-19.9.), informácia o transpozičnom deficite SR, návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie, pokiaľ ide o súdnu právomoc a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach, iné. P.ú.: minister zahraničných vecí Ján Kubiš, minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa, minister spravodlivosti Štefan Harabin


Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Iné 7
Ustanovujúca schôdza NR SR 1
Videovizitky poslancov NR SR 8
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Iné 7
Ustanovujúca schôdza NR SR 1
Videovizitky poslancov NR SR 8