Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti | zastupitelstvo.sk

Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitostiZasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti. Program: informácia o rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy(14.-15.9.), informácia o rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (18.-19.9.), informácia o transpozičnom deficite SR, návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie, pokiaľ ide o súdnu právomoc a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach, iné. P.ú.: minister zahraničných vecí Ján Kubiš, minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa, minister spravodlivosti Štefan Harabin


  • Zasadnutie Výboru NR SR 1. časť
  • Zasadnutie Výboru NR SR 2. časť
  • Zasadnutie Výboru NR SR 3. časť

.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21