Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti 13.10.2006

Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti. spoločné prijatie člena Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť Jána Figeľa s Výborom NR SR pre európske záležitosti. - informácie o rokovaniach Európskej rady, Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, pre životné prostredie, pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. - správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem na roky 2006 až 2008, informácia o nových návrhoch právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ. P.ú.: minister zahraničných vecí Ján Kubiš (10:00)


Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Iné 7
Ustanovujúca schôdza NR SR 1
Videovizitky poslancov NR SR 8
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Iné 7
Ustanovujúca schôdza NR SR 1
Videovizitky poslancov NR SR 8