Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti | zastupitelstvo.sk

Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitostiZasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti. spoločné prijatie člena Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť Jána Figeľa s Výborom NR SR pre európske záležitosti. - informácie o rokovaniach Európskej rady, Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, pre životné prostredie, pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. - správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem na roky 2006 až 2008, informácia o nových návrhoch právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ. P.ú.: minister zahraničných vecí Ján Kubiš (10:00)


  • Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti

.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21