Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti 13.1O.2006 13.10.2006

Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti 13.1O.2006


Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Iné 7
Ustanovujúca schôdza NR SR 1
Videovizitky poslancov NR SR 8
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Iné 7
Ustanovujúca schôdza NR SR 1
Videovizitky poslancov NR SR 8