Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti 13.1O.2006 | zastupitelstvo.sk

Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti 13.1O.2006Zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti 13.1O.2006


  • Zasadnutie vyboru NR SR pre EU zalezitosti

.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21