Záhradník Branislav | zastupitelstvo.sk

Záhradník Branislavčlen SDKU-DS, poslanec Bratislavského samostatného kraja a MČ Karlova Ves


  • na zasadnutí Bratislavského VUC v rozprave v bode 11 (10.5.2006)
  • na MZ Ružinov 8.11.2005

.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1