Vydanie osvedčenia novým poslancom BA 07.12.2006

Vydanie osvedčenia kandidátovi zvolenému za primátora hlavného mesta SR Bratislavy a osvedčení kandidátom zvoleným za poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  • Vydanie osvedčenia kandidátovi zvolenému za primátora hlavného mesta SR

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3