Tkáčová Jarmila v rozprave k programovému vyhláseniu vlády(SDKU) | zastupitelstvo.sk

Tkáčová Jarmila v rozprave k programovému vyhláseniu vlády(SDKU)Tkáčová Jarmila v rozprave k programovému vyhláseniu vlády(SDKU).. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21