TB hl. m. Bratislavy. Téma: príprava hlavného mesta na zimné obdobie v súvislosti s problematikou bezdomovectva. 27.09.2006

TB hl. m. Bratislavy. Téma: príprava hlavného mesta na zimné obdobie v súvislosti s problematikou bezdomovectva. P.ú.: prvý námestník primátora Branislav Hochel, Jana Tomatová (odbor sociálnej inklúzie MPSVR SR), vrchná radkyňa prvého námestníka primátora Gabriela Šedová, riaditeľka Bratislavskej katolíckej charity Katarína Rašlová, Adrián Gschweng (občianske združenie Domov pre každého)


Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3