TB hl. m. Bratislavy. Téma: prezentácia aktivít v rámci Európskeho týždňa mobility 20.09.2006

TB hl. m. Bratislavy. Téma: prezentácia aktivít v rámci Európskeho týždňa mobility. P.ú.: primátor Andrej Ďurkovský, námestník primátora Karol Kolada, riad. sekcie dopravy a cestného hospodárstva Tatiana Kratochvílová, ved. odd. dopravného plánovania a riadenia dopravy MG Bratislavy Vladimír Mikuš


Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Devín 1
Devínska Nová Ves 1
Iné podujatia v Bratislave 18
Karlova Ves 1
m. č. Petržalka 2
m. č. Staré mesto 2
m.č. Ružinov 5
Tlačové besedy 2
Videovizitky poslancov MsZ Bratislava 5
Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava 8
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Devín 1
Devínska Nová Ves 1
Iné podujatia v Bratislave 18
Karlova Ves 1
m. č. Petržalka 2
m. č. Staré mesto 2
m.č. Ružinov 5
Tlačové besedy 2
Videovizitky poslancov MsZ Bratislava 5
Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava 8