TB hl. m. Bratislavy. Téma: prezentácia aktivít v rámci Európskeho týždňa mobility 20.09.2006

TB hl. m. Bratislavy. Téma: prezentácia aktivít v rámci Európskeho týždňa mobility. P.ú.: primátor Andrej Ďurkovský, námestník primátora Karol Kolada, riad. sekcie dopravy a cestného hospodárstva Tatiana Kratochvílová, ved. odd. dopravného plánovania a riadenia dopravy MG Bratislavy Vladimír Mikuš


Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3