TB Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 12.09.2006

TB Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Téma: aktuálne informácie o stave drogovej scény v Európe a vo svete, Týždeň boja proti drogám, stav drogových závislostí a kontrola drog v SR 2006 - príprava Národnej správy pre AMCDDA (EÚ), rôzne


Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie