Snopko Ladislav | zastupitelstvo.sk

Snopko Ladislavčlen SMER-SD, poslanec MsZ Bratislava a Bratislavského VÚC


  • na VUC Bratislava v rozprave k návrhu na vymenovanie riaditeľa divadla LUDUS (15.3.2006)

.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1