SDKÚ za dôstojný život. 08.10.2009

TB "tímu" za dôstojný život, p.ú: Iveta Radičová, Viliam Novotný, Klára Orgovánová, Tomáš Szalay

  • NOVOTNÝ: V hodnotení dojčenskej úmrtnosti alebo úmrtnosti na nádorové ochorenia skončilo Slovensko spolu s Albánskom na poslednom mieste.
  • RADIČOVÁ: Počet pracovníkov na aktuvačných prácach klesol o sto tisíc.
  • RADIČOVÁ: Keď sa začalo s postupom, že zadarmo rozdávať peniaze nie je vhodné, bola nálada veľmi mrazivá a ťažká.
  • NOVOTNÝ: Slovensko skončilo v hodnotení zdravotníckej starostlivosti z pohľadu pacienta na 28 mieste z celkových 34 štátov.
  • RADIČOVÁ: Dôstojný život znamená, aby človek dokázal mať ľudskú tvár
  • ORGOVÁNOVÁ: Chudoba u Rómov je najviditeľnejšia.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie