Ružinov MsZ 27.02.2007

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov

 • 01. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 02. bod Návrh na zmenu zloženia Odvolacej komisie, ktorá bola schválená uznesením MZ MČ Bratislava - Ružinov č. 31/II/2003 z 11. 02. 2003
 • 03. bod Návrh na odvolanie členov v orgánoch školskej samosprávy,
 • 03. bod Návrh na odvolanie členov v orgánoch školskej samosprávy, pokračovanie,
 • 04. bod Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku (sporáku)
 • 05. bod ešte neprebieha Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Knižnici Ružinov
 • 06. bod Správa o výsledku z kontroly služobnej cesty starostu MČ Bratislava - Ružinov
 • 07. bod Správa o výsledku z kontroly zabezpečenia Ružinovského plesu Mestskej časti Bratislava - Ružinov, konaného 09. 02. 2007
 • 08. bod Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku MŠ Pivonková 9, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
 • 09. bod Návrh na prevod vlastníctva bytov
 • 10. bod Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
 • 11. bod Interpelácie 1. časť
 • 11. bod Interpelácie 2. časť
 • 12. bod Rôzne, vystúpenie občana pred poslancami
 • 12. bod Rôzne, pokračovanie, diskusia
 • 12. bod Rôzne, vystúpenie zástupcu občianskej inicitívy na tému odstránenie čiernej stavby (veľkej bytovky) a územný plán Ružinova+ schvalovanie uzneseni (pridelenie kancelárii dlhodobo uvolnených poslancov, Mikušovi, Pekárovi)
 • 12. bod Rôzne, hlasovanie o uzneseniach: zorganizovať skolenie o legislative pre poslancov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3