Robo Kaliňák, min. vnútra, na 8. schôdzi NR SR (3. deň). vyjadrenie k Registratórne poriadky SIS a Vojenského obranného spravodajstva | zastupitelstvo.sk

Robo Kaliňák, min. vnútra, na 8. schôdzi NR SR (3. deň). vyjadrenie k Registratórne poriadky SIS a Vojenského obranného spravodajstvaRobo Kaliňák, min. vnútra, na 8. schôdzi NR SR (3. deň). vyjadrenie k Registratórne poriadky SIS a Vojenského obranného spravodajstva


  • Registratórne poriadky SIS a Vojenského obranného spravodajstva
  • Návrh Európskej charty miestnych samospráv ...
  • Návrh zákona o archivácií a registratúrach (antibyrokracia pre živnostníkov)

.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21