Pred začiatkom Ustanovujúcej schôdzeNR SR | zastupitelstvo.sk

Pred začiatkom Ustanovujúcej schôdzeNR SRPred začiatkom Ustanovujúcej schôdzeNR SR.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21