Plecho Juraj | zastupitelstvo.sk

Plecho Jurajčlen ANO, poslanec MsZ Bratislava, poslanec VÚC Bratislava


  • na MsZ Bratislava v bode interpelácie poslancov (25.5.2006)
  • Na zasad. VÚC Bratislava, prerozdelenie fin. prostriedkov (97. mil.) 10.5.2006

.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1