Piešťany MsZ 12.1.2007 12.01.2007

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Piešťany

  • 1. bod Otvorenie zasadnutia - schválenie programu schôdze
  • 2. bod Prejednanie protestu prokurátora proti uzneseniu MsZ o zákonnosti odvolania a opätovnom potvrdení hlavného kontrolóra mesta vo funkcii
  • 2.a bod Vysvetlenie stanoviska prokurátora k odvolaniu Hlavného kontrolóra mesta Piešťany

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3