Petrek Andrej | zastupitelstvo.sk

Petrek Andrejčlen SDKU-DS, poslanec MsZ Bratislava a Bratislavského VÚC


  • MsZ BA -7. bod (2.3.2006)
  • MsZ BA -predaj bytov na Sedlárskej 8
  • MsZ BA, daň z nehnuteľností (15.12.05)
  • >na MsZ BA, v rozprave k zmene uznesenia č. 843/2005 (15.12.05)

.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1