Pado Martin | zastupitelstvo.sk

Pado Martinčlan KDH, býv. min. vnútra, poslanec NR SR, poslanec Košického VÚC


  • reakcia k voľbe predsedov komisií Košického VUC (9.1.2006)
  • zloženie sľubu novozvoleného poslanca Košického VUC (9.1.2006)

.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21