Nový školský rok 08.09.2022

Začal sa nový školský rok.

  • V pondelok, 5. sepmtembra sa začal nový školský rok, ktorý odštartoval bez akýchkoľvek protipandemických opatrení. Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo 2200 žiakov z toho 267 prvákov, čo je oproti minulému roku nárast o 23 žiako

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií: