NEDORIEŠENÉ PKO 19.11.2009

Rozprava poslancom MsZ Bratislava k PKO, Ďurkovský, Ftáčnik, Budaj /19.11.2009/

  • BUDAJ: Pán primátor, to ako plníte uznesenia Ms. zastupiteľstva ukazuje, že buď ho plniť nedokážete alebo ho plniť nechcete...
  • FTÁČNIK: Od apríla neviete tomuto zastupiteľstvu predložiť predstavu, aká je budúcnosť PKO
  • ĎURKOVSKÝ: To, čo som povedal, platí. Je to podmienené finančnými prostriedkami.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Devín 1
Devínska Nová Ves 1
Iné podujatia v Bratislave 18
Karlova Ves 1
m. č. Petržalka 2
m. č. Staré mesto 2
m.č. Ružinov 5
Tlačové besedy 2
Videovizitky poslancov MsZ Bratislava 5
Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava 8
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Devín 1
Devínska Nová Ves 1
Iné podujatia v Bratislave 18
Karlova Ves 1
m. č. Petržalka 2
m. č. Staré mesto 2
m.č. Ružinov 5
Tlačové besedy 2
Videovizitky poslancov MsZ Bratislava 5
Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava 8