Mikloš Ivan | zastupitelstvo.sk

Mikloš Ivančlen SDKU-DS, poslanec NR SR,(býv. minister financií)


  • v NR SR v rozprave k predloženému programovému vyhláseniu vlády (R.Fica), 01.08.2006
  • TB Ivana Mikloša k návrhu na odpustenie penalizácie z nedoplatkov za dane z dedičstva, darovania a prevodu a prechodu nehnuteľností a stanovisko k navrhovaným daňovým zmenám stranou SMER (28.04.2006)
  • Vystúpenie I. Mikloša na Sneme Republikovej únie zamastnávateľov (04.2006)
  • TK ministra financií SR
  • TK po 175. zasadaní vlády SR

.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21