MOJŠ: Nástroje aktívnej politiky vykazujú nízku účinnosť 09.11.2009

viceprezident Konfederácie odborových zväzov SR po rokovaní o predľžení podpory v nezamestnanosti /9.11.2009/

  • MOJŠ: Nástroje aktívnej politiky zatiaľ vykazujú nízku účinnosť
  • MOJŠ: Je nutné, aby sa v období, keď nevznikajú nové miesta, aby sa predľžilo obdobie poberania dávky v nezamestnanosti.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie