GÁL: Štát chce zoštátniť a sprivatizovať neziskovky 30.10.2009

TB poslanca G. Gála na tému: zoštátnenie a následná privatizácia majetku neziskových organizácií

  • GÁL: Zámer je jednoznačný. Zoštátniť majetok NO a následne umožniť nakladať s týmto majetkom.
  • GÁL:
  • GÁL: Niektorým ľuďom vadí, že sú tu niektoré neziskové ogranizácie, ktoré hospodária veľmi dobre a nemajú dosah /štát/ na tento majetok.
  • GÁL: Nakldať s majetkom bude možné so súhlasom štátu
  • GÁL: Pri zlúčení viac neziskových organizácií z ktorých aspoň jednu NO spoluzakladal alebo zakladal štát sa považuje za neziskovú org. vytvorenú štátom
  • GÁL: Ministerstvo chce priamo vymenovávať a odvolávať členov správnej rady. Nezávisloť NO absolutne zanikne.
  • CELÁ tlačová beseda

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie