Flaškár Peter | zastupitelstvo.sk

Flaškár Peterčlen SMK, poslanec VÚC Bratislava


  • Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2005 (15.3.2006)
  • Odmietnutie úvah o zmenách štruktúry územno-právneho členenia hl.mesta SR Bratislavy (6.9.2006)

.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1