Demonštrácia pre parlamentom SR, obyvatelia z reštituovaných domov protestovali proti bezpráviu | zastupitelstvo.sk

Demonštrácia pre parlamentom SR, obyvatelia z reštituovaných domov protestovali proti bezpráviuDemonštrácia pre parlamentom SR, obyvatelia z reštituovaných domov protestovali proti bezpráviu.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
Iné 8
Ustanovujúca schôdza NR SR 2
Videovizitky poslancov NR SR 21