DISKUSIA BIH | zastupitelstvo.sk

DISKUSIA BIHtéma: Etické aspekty ranných ľudských embryí v biomedicine, p.ú: Peter Sýkora, autor knihy, Lubomir Batka (Evanjelicka bohoslovecka fakulta UK), moderuje Egon Gál


  • 1. časť
  • 2. časť
  • 3. časť
  • 4. časť
  • 5. časť

Aktuálne a posledné prenosy
Kategórie / Archív videií: