Bratislava odpustila dlh 3 mil. Sk Devínu 19.11.2009

Rozprava poslancom MsZ Bratislava k odpusteniu dlhu MČ Devín, Ďurkovský, Kolková, Minárik, Baxa, Ďurkovský, Luptáková, Záhradník /19.11.2009/

 • KOLKOVÁ: Keby vám niekto zastrelil manžela, alebo dieťa a prišiel si od vás pýtať peniaze za tú pušku a náboje /...odmena pre Mornára../
 • KOLKOVÁ k dlhu Devínu vo výške 92 mil. Sk
 • KOLKOVÁ: Novotný /bývalý starosta Devínu/ získal od odborárov pôžičku. Dodne im to nesplatil.
 • ŠRAMKO: Odpustenie dlžoby 3 mil. Sk nič nerieši.
 • FIALA: Odpustenie dlhu môže byť ústretové gesto občanom Devína.
 • ZÁHRADNÍK: Je to smutný prípad nezvládnutia finančného menežmentu.
 • LUPTÁKOVÁ: Devín má zviazané ruky nútenou správou.
 • MINÁRIK: Devínčania musia vedieť a musia cítiť. Obyvatelia Devínu sú vinní. Oni volili a aj tí, čo nevolili sú vinní.
 • BAXA: Nech to cítia, lebo to bola ich sľobodná voľba...
 • ĎURKOVSKÝ: Ja by som bol pri týchto odpusteniach veľmi opatrný.
 • KOLKOVÁ: Neviem, či si viete predstaviť čo to je nútená správa... my vegetujeme.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3