Bajan Vladimír | zastupitelstvo.sk

Bajan Vladimírčlen SMER-SD, predseda Bratislavského VUC


  • Predseda a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan a Gabriel Agárdy na stretnutí s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomírom Vážnym, Téma: nultý cestný okruh Bratislavy označený ako diaľnica D4, 10.8.2006
  • na VUC BA, v rozprave k prerozdeleniu fin. prostriedkov pre neziskové organizácie
  • Príhovor novozvoleného predsedu Bratislavského VUC (9.1.2006)

.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie
:: Bratislava
Iné podujatia organizované BSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 4
Tlačové konferencie BSK a jeho zariadení 1
Videovizitky členov zastupiteľstva 49
Zasadnutia zastupiteľstva 1