25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 10.11.2006 10.11.2006

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

  • 01. bod zasadnutia MsZ Trenčín, Otvorenie a schválenie programu
  • 02. bod zasadnutia MsZ Trenčín, Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta trenčín na I. polrok 2007
  • 03. 1 bod zasadnutia MsZ Trenčín, Majetkové prevody
  • 03. 2 bod zasadnutia MsZ Trenčín, Majetkové prevody
  • 04. 1 bod zasadnutia MsZ Trenčín, Návrh programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2007 - 2009
  • 04. 2 bod zasadnutia MsZ Trenčín, Návrh programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2007 - 2009
  • 05. 1 bod zasadnutia MsZ Trenčín, Návrh urbanisticko - architektonickej štúdie Centrálnej mestskej zóny Trenčín
  • 05. 2 bod zasadnutia MsZ Trenčín, Návrh urbanisticko - architektonickej štúdie Centrálnej mestskej zóny Trenčín

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 3
Bardejov 1
Bratislava 50
Košice 3
Piešťany 47
Prešov 4
Trenčín 5
Trnava 2
Žilina 1
Zvolen 3