Úvodné príhovory: JUDr. Mgr. Michalík, PhD, - zástupca riaditeľa Trenčianskeho múzeaa Mgr. Peter Martinisko - riaditeľ Trenčianskeho múzea

Video patrí ku archívu >> Konferencia Trenčiansky hrad

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
Kategórie videií: