Ľudské práva - späť k podstate /2. deň/ | zastupitelstvo.sk

Ľudské práva - späť k podstate /2. deň/Medzinárodná konferencia, Ľudské práva /6.12.2011/


 • Samuel Abrahám
 • Asbjorn Eide
 • Alexander Bröstl
 • Miroslav Kusý
 • Péter Hunčík
 • Klára Orgovánová
 • Michal Vašečka
 • Pavel Kandráč
 • Kálmán Petöcz
 • Jitka Seitlová
 • Orsolya Salát
 • Peter Guráň
 • Andrea Baršová
 • Irena Bihariová
 • Diskusia na tému Rómovia
 • Adriana Mesochoritisová
 • Diskusia panel 5

.. Späť / Vyššie
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie