NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja


Časti záznamu vo FLASH-i :

Trnava VÚC

 

Program zasadnutia

   
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení zo 17. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

2. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 24. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK

   
 

3. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 25. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK

   
 

4. bod Zámena nehnuteľností medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Vrbové

   
 

5. bod Zámena pozemkov medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava v k. ú. Trnava

   
 

6. bod Návrh na prevzatie majetku pod správu Úradu TTSK

   
 

7. a 8. bod Návrh na schválenie dohody: Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologické

   
 

9. bod Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ a návrh na spolufinancovanie projektu Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech v rámci

   
 

10. bod Návrh na schválenie dohody: Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v mo

   
 

11. bod Návrh na schválenie dohody: Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhra

   
 

12. bod Návrh na schválenie financovania projektu Partnerstvo strojárov bez hraníc Strednej odbornej školy strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

   
 

13. bod Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava - Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl pre automobilový priemysel v rámci programu Interreg V-A Slovenská

   
 

14. bod Návrh na schválenie financovania projektu Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko – českom pomedzí v rámci progra

   
 

15. bod Návrh zástupcu Trnavského samosprávneho kraja do Výboru pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Senica

   
 

16a. bod Informácia o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe – hotel Branč v Senici

   
 

17. bod Rôzne

   
 

17. bod Rôzne (pokračovanie)

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics