NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


Časti záznamu vo FLASH-i :

Trnava VUC

 

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

   
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 18. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2016 – marec 2017

   
 

3. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 40/2016 o zrušení Školskej jedálne, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda ako súčasť Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda - Dunas

   
 

4. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 41/2016 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom r

   
 

5. bod Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod chodníkmi v k.ú. Sap

   
 

6. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 301/2016/18 Zastupiteľstva TTSK zo dňa 20.7.2016 (upresnenie na základe aktuálneho skutkového stavu)

   
 

7. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

   
 

8. bod Dodatok č. 2 k smernici riadenia Úradu TTSK č. 10/2007 – Poriadok odmeňovania zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja

   
 

9. bod Návrh na schválenie dohody Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu Poznejte přírodní a kulturní dědictví příhraničního

   
 

10. bod Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK

   
 

11. bod Informácie

   
 

12. bod Dohoda o partnerstve medzi regiónom Kréta a TTSK

   
 

13. bod Návrh memoranda o spolupráci medzi Leningradskou oblasťou a TTSK

   
 

14. bod Rôzne + Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics