Riešenia pre Piešťany | zastupitelstvo.sk

Riešenia pre PiešťanyBudovanie destinácie rovná sa práca pre všetkých


  • 1. časť - Rezort Piešťany (p. Šiška)
  • 2. časť - Prednáška p. Niňajovej
  • 3. časť - Pokračovanie (1)
  • 4. časť - Pokračovanie (2)
  • 5. časť - Diskusia

Aktuálne a posledné prenosy
Kategórie / Archív videií: