Protifašistický odboj a slovenská spoločnosť pred SNP | zastupitelstvo.sk

Protifašistický odboj a slovenská spoločnosť pred SNPDISKUSIA BIH, p.ú: Milan Zemko, Ondrej Podolec, František Novosad, Jozef Jablonický /21.10.2009/


 • NOVOSAD, úvod
 • JABLONICKÝ, 1. časť
 • JABLONICKÝ, 2. časť
 • ZEMKO, 1. časť
 • PODOLEC, 1. časť
 • JABLONICKÝ, 3. časť
 • ZEMKO, 2. časť
 • PODOLEC, 2. časť
 • JABLONICKÝ, 4. časť
 • DISKUSIA /1/
 • DISKUSIA /2/

.. Späť / Vyššie
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie