PREDNÁŠKA Pierre Garello - Tretia cesta ako slepá ulička: francúzska skúsenosť | zastupitelstvo.sk

PREDNÁŠKA Pierre Garello - Tretia cesta ako slepá ulička: francúzska skúsenosťPREDNÁŠKA Pierre Garello - Tretia cesta ako slepá ulička: francúzska skúsenosť


  • úvod a privítanie
  • 1. časť - prednáška
  • 2. časť - diskusia

.. Späť / Vyššie
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie