PREDNÁŠKA ELTFORUM | zastupitelstvo.sk

PREDNÁŠKA ELTFORUMmedzinárodná konferencia pre učiteľky a učiteľov anglického jazyka - Teacher Professional Development Conference


 • Úvod
 • Eugen Jurzyca /minister školstva/
 • Mr. Dominic Schroeder /chargé daffaires Britské veľvyslanectvo/
 • Andrew Spells /riaditeľ Britskej rady/
 • Klaudia Bednárová /predseda Asociácie jazykový škol /
 • Michael Swan /autor kníh Oxford University Press/
 • Pokračovanie /1/
 • Pokračovanie /2/
 • Pokračovanie /3/
 • Pokračovanie /4/
 • Pokračovanie /5/
 • Juraj Marček /Area manager Oxford University Press/
 • Zuzana Straková /Fakulta humanitných a prírodných vied,Univerzita Prešov/
 • Pokračovanie /1/
 • Pokračovanie /2/
 • Pokračovanie /3/

.. Späť / Vyššie
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie