DISKUSIA: | zastupitelstvo.sk

DISKUSIA:DISKUSIA: "Aká bude Bratislava o 15 rokov?", org. BRATISLAVA OTVORENE


  • 1. časť, ÚVODNÉ SLOVÁ
  • 2. časť
  • 3. časť
  • 4. časť
  • 5. časť
  • 6. časť, ZÁVER
  • FILM - Anketa o používaní cudzojazyčných názvov v Bratislave

.. Späť / Vyššie
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie