DISKUSIA, | zastupitelstvo.sk

DISKUSIA,DISKUSIA BIH, téma: "PRÁVO A MORÁLKA" p.ú: Ernest Valko, P. Hollander /podpredseda Ústavného súdu ČR/ HD


  • Holander 1. časť
  • Holander 2. časť
  • Valko 1. časť
  • Valko 2. časť
  • Diskusia 1
  • Diskusia 2
  • Diskusia 3
  • Diskusia 4
  • Diskusia 5

.. Späť / Vyššie
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie