DISKUSIA, Multikultúrna výchova na školách | zastupitelstvo.sk

DISKUSIA, Multikultúrna výchova na školáchDISKUSIA, téma: Multikultúrna výchova na školách, Org. Nadácia otvorenej spol.


  • 1. časť
  • 2. časť
  • 3. časť
  • 4. časť
  • 5. časť
  • 6. časť
  • 7. časť
  • 8. časť
  • 9. časť
  • 10. časť

.. Späť / Vyššie
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie