Pre sledovanie Live streamu doporučujeme použiť Internet explorer. | To watch Live stream, we recommend using Internet Explorer.
playerhere

Časti :

DISKUSIA BIH

 

1. časť

  
 

2. časť

  
 

3. časť

  
 

4. časť

  
Aktuálne a posledné prenosy
Vybrané videá
  Reklama
Reklama
  Program najbližších prenosov :
 
25.07.2014 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
BANSKÁ BYSTRICA VÚC

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva BBSK

Kategórie videií:
 
Web Statistics