Pre sledovanie Live streamu doporučujeme použiť Internet explorer. | To watch Live stream, we recommend using Internet Explorer.
playerhere

Časti :

DISKUSIA BIH

 

1. časť

 
 

2. časť

 
 

3. časť

 
 

4. časť

 
Aktuálne a posledné prenosy
Vybrané videá
  Reklama
Reklama
  Program najbližších prenosov :
 
24.04.2014 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec


 
25.04.2014 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
BANSKÁ BYSTRICA VÚC

Výjazdové zasadnutie v Polomke

 
29.04.2014 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Riešenia pre Piešťany: Stretnutie aktivistov

Stretnutie aktivistov a diskusia v klube ZiWell

Kategórie videií:
 
Web Statistics