DISKUSIA BIH | zastupitelstvo.sk

DISKUSIA BIHTéma: Vznik vesmíru: plán alebo náhoda? pozvaní hostia: Vladimír Balek /fyzik, FMF UK/ Štefan Markuš /fyzik/ moderátor Micaj Áč /redaktor SME/


  • ÚVOD
  • MARKUŠ: Ja som kresťan ale nie som zástancom kreacionizmus /stvoriteľské dielo boha/
  • BALEK:
  • MARKUŠ: Vznik vesmíru musel byť nejaký cieľovo orientovaný proces
  • BALEK:
  • MARKUŠ: Problémom medzi Einsteinovou teóriou relativity a kvantovou teóriou je čas.
  • BALEK: Z fyzikálnej teórie nie je jasné, či vesmír vynikol náhodne alebo plánovane
  • MARKUŠ: Vesmír, v ktorom žijeme, je veľmi inteligentný
  • DISKUSIA /1/
  • DISKUSIA /2/

.. Späť / Vyššie
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie