DISKUSIA BIH | zastupitelstvo.sk

DISKUSIA BIH"Jazykový zákon po prvej prehrmenej búrke" p.ú: Marek Mihálik /riaditeľ odboru legislatívy a práva MK SR/ a Kalman Petocz /Forum institut/, org. BIH, 23.9.2009


  • Úvod, František Novosad
  • Mihálik
  • Petocz
  • Mihálik
  • Petocz
  • Mihálik
  • Petocz
  • Vášáryová
  • Mihálik

.. Späť / Vyššie
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie